Місія та завдання

Місією організації є покращення якості життя людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, шляхом об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, для надання психологічної, соціальної, консультативної підтримки та адвокатування доступності лікування та діагностики для ЛЖВ.

Основні завдання відділення:

  • сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним та міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища ЛЖВ;
  • представлення прав та інтересів ЛЖВ на всіх рівнях державного та суспільного життя;
  • сприяння захисту соціальних, особистих та інших прав і законних інтересів ЛЖВ;
  • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вченим у галузях пов’язаних з профілактикою, лікуванням та реабілітацією ЛЖВ;
  • надання допомоги в розвитку інформаційної інфраструктури, видавничої справи, засобів масової інформації, спрямованих на інформування населення стосовно проблеми захворювань та профілактики ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії;
  • сприяння у наданні медичної допомоги та спеціального догляду ЛЖВ;
  • сприяння розвитку охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги та спеціального догляду ЛЖВ;
  • сприяння утворенню належних умов для забезпечення соціального та правового захисту ЛЖВ;
  • сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та усвідомлення рівності прав всіх громадян, в тому числі ЛЖВ.

banner